Saldi Estivi 2023 หรือ Summer Sale 2023

Saldi Estivi 2023 หรือ Summer Sale 2023

Saldi หรือ Sale คำที่นักช็อปทั้งหลายเห็นแล้วต้องตาโต ในประเทศอิตาลีขณะนี้เป็นช่วงลดราคาสินค้าฤดูร้อน Saldi estivi 2023 หรือ Summer Sale 2023 วันนี้จะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการค้าขายที่นักช้อปทั้งหลายต่างรอเวลาอย่างใจจดใจจ่อ เรามักจะเห็นป้ายติดหน้าร้านคำว่า “SALDI” หรือ “SALE” ตัวโตๆ ส่วนจะ Saldi กี่เปอร์เซ็นต์จากป้ายราคาขึ้นอยู่กับแต่ละร้านค้า

การแบ่งประเภทของ Saldi

คำว่า “Saldi” นี้ยังสามารถแบ่งวัตถุประสงค์ออกไปได้เป็น 3 แบบได้แก่ Le vendite di fine stagione, Le vendite di liquidazione และ Le vendite promozionali.

1. Vendite di fine stagione (o saldi): การขายสินค้าสิ้นฤดูกาล (หรือการลดราคา) เป็นการขายที่เกี่ยวข้องสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าแฟชั่นตามฤดูกาล ซึ่งต้องคิดค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าทางบัญชีหากยังขายไม่ได้

2. Vendite di liquidazione: การขายสินค้าลดราคาล้างสต็อกแบบชำระบัญชี เป็นการขายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของปีเพื่อขายสินค้าในระยะเวลาอันสั้น โดยมีกรณีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ การโอนย้ายเปลี่ยนมือเจ้าของธุรกิจการค้า, การยุติกิจกรรมการค้า, การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสถานที่, การย้ายที่ตั้งร้านค้าไปยังที่อื่น เป็นต้น เพื่อให้การขายการชำระบัญชีดำเนินไปอย่างถูกต้อง ก่อนอื่นพวกเขาจะต้องแจ้งไปยังเทศบาลเมืองที่ตั้งร้านค้าล่วงหน้า  เพื่อทำการตรวจสอบว่าอยู่ในเงื่อนไขข้างต้นหรือไม่

3. Vendite promozionali การส่งเสริมการขาย ไม่ได้ผูกมัดกับช่วงใดช่วงหนึ่งของปี และเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จำกัด  การขายส่งเสริมการขายสามารถทำได้เฉพาะสินค้าบางส่วน และในระยะเวลาที่จำกัด ดังนั้นแคว้นต่างๆ จึงกำหนดกฎเกณฑ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับการควบคุมการส่งเสริมการขาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อแยกความแตกต่างจากการขาย และอาจกำหนดช่วงก่อนการขายสิ้นสุดฤดูกาล (ระหว่าง 15 ถึง 40 วัน) ตามข้อตกลงกับองค์กรผู้บริโภคในท้องถิ่นและองค์กรผู้ประกอบการค้าในแคว้นต่างๆ ซึ่งมีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ ช่วงเวลา และระยะเวลาของการขายลดราคาล้างสต็อก การขายลดราคาสิ้นฤดูกาล และสุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

Saldi ต้องมีความโปร่งใสและปลอดภัย

เล่าคร่าวๆ เกี่ยวกับ Saldi ทั้งสามแบบไปแล้ว ในบทความนี้จะเน้นไปที่การลดราคาสินค้าช่วงสิ้นสุดตามฤดูกาล Vendite di fine stagione (o saldi) ตามที่จั่วหัวไว้ด้านบน สหพันธ์แฟชั่นอิตาลีและหอการค้า ได้กำหนดมาตรการสำหรับผู้ค้าเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าลดราคา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและความโปร่งใส ดังนี้

1. การเปลี่ยนสินค้า - ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากที่ซื้อมาแล้วนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าของร้าน เว้นแต่สินค้าจะเสียหายหรือไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ในกรณีนี้ เจ้าของร้านมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า และหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปไม่ได้ จะต้องลดราคาหรือคืนเงินจากราคาที่ลูกค้าชำระไป อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อจะต้องรายงานข้อบกพร่องของสินค้าภายในสองเดือนนับจากวันที่พบข้อบกพร่องเสียหาย

2. การลองสินค้า - ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าของร้าน

3. การชำระเงิน - เจ้าของร้านต้องรับบัตรเครดิต

4. สินค้าสำหรับขาย - สินค้าที่เสนอขายต้องเป็นไปตามฤดูกาลหรือตามสมัยนิยม และอาจถูกหักค่าเสื่อมราคาได้มากหากไม่ได้ขายภายในระยะเวลาหนึ่ง

5. การระบุราคา - เป็นข้อกำหนดที่ต้องระบุราคาขายปกติก่อนการลดราคาแสดงให้เห็นชัดเจน

ปฏิทินกำหนดช่วงเวลาการลดราคาฤดูร้อน

ช่วงเวลาการลดราคาฤดูร้อน ระบุแยกตามแคว้นต่างๆ ทั้ง 20 แคว้นดังนี้

1. แคว้น Abruzzo

แคว้น Abruzzo กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นเวลา 60 วัน ด้วยความเป็นไปได้ในการดำเนินการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะดำเนินการขายช่วงปลายฤดูจะต้องแจ้ง SUAP ของเทศบาลที่มีอำนาจอย่างน้อยสองวันก่อนวันที่จะเริ่มต้น

2. แคว้น Basilicata

แคว้น Basilicata กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคม สิ้นสุดในวันที่ 6 กันยายน ห้ามลดราคาสิ้นค้าแบบส่งเสริมการขาย 30 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน

3. แคว้น Calabria

แคว้น Calabriaได้กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคมถึงวันที่ 4 กันยายน รวมเป็นเวลา 60 วัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 15 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน ห้ามลดราคาสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย

4. แคว้น Campania

แคว้น Campania กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคมเป็นเวลา 60 วัน โดยห้ามการลดราคาส่งเสริมการขาย 30 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน

5. แคว้น Emilia Romagna

แคว้น Emilia Romagna กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 มิถุนายนเป็นเวลา 60 วันใน โดยห้ามการขายส่งเสริมการขายในช่วง 30 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน

6. แคว้น Friuli Venezia Giulia

แคว้น Friuli Venezia Giulia กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคมและต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน  อนุญาตให้สามารถขายลดราคาสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายได้ในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดทั้งปี

7. แคว้น Lazio

แคว้น Lazio กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคมเป็นเวลาหกสัปดาห์ และห้ามลดราคาสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายในช่วง 30 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน

8. แคว้น Liguria

แคว้น Liguria กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคมถึง 19 สิงหาคม โดยห้ามลดราคาส่งเสริมการขายในช่วง 40 วันก่อนวันเริ่มต้นการลดราคาสินค้าช่วงฤดูร้อน  ก่อนวันเริ่มต้นลดราคาอย่างน้อย 3 วัน ต้องติดป้ายแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน

9. แคว้น Lombardia

แคว้น Lombardia กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นเวลา 60 วัน โดยห้ามส่งเสริมการขายในช่วง 30 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน

10. แคว้น Marche

แคว้น Marche กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนเช่นเดียวกับแคว้นอื่นๆ จะเริ่มในวันที่ 6 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม โดยห้ามส่งเสริมการขายในช่วง 30 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน

11. แคว้น Molise

แคว้น Molise กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นเวลา 60 วัน ห้ามลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายทั้งในช่วง 30 วันก่อนและ 30 วันหลังเริ่มฤดูกาลลดราคา

12. แคว้น Piemonte

แคว้น Piemonte กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีข้อห้ามในการเริ่มการขายส่งเสริมการขายใน 30 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน

13. แคว้น Puglia

แคว้น Puglia กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคมจนถึงวันที่ 15 กันยายน โดยห้ามการขายส่งเสริมการขายใน 15 วันก่อนหน้า ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการขายในช่วงท้ายของฤดูกาลหรือการขายแบบสมดุลจะต้องแจ้ง SUAP "ล่วงหน้าอย่างน้อยห้าวัน โดยระบุผลิตภัณฑ์ที่จะขาย ที่ตั้งของสถานประกอบการ และวิธีการแยกผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายในช่วงท้ายของฤดูกาลออกจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด"

14. แคว้นซารเดนญ่า Sardegna

แคว้นซารเดนญ่า กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นเวลา 60 วัน โดยห้ามลดราคาสินค้าส่งเสริมการขาย 40 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน

15. แคว้น Sicily

แคว้น Sicily กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคมถึงวันที่ 15 กันยายน โดยสำหรับการลดราคาสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการลดราคาในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี

16. แคว้น Toscana

แคว้น Toscana กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นระยะเวลา 60 วัน และห้ามลดราคาสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายในช่วง 30 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน

17. แคว้น Trentino-Alto-Adige

Trentino

Trento และจังหวัดอื่นๆ กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนเป็นระยะเวลา 60 วัน  ผู้ค้ากำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการขายได้อย่างอิสระ

Alto-Adige

เขต Bolzano, Oltradige และ Bassa Atesina

Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม  Tyres, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena  กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 18 สิงหาคมถึงวันที่ 15 กันยายน

เขต Merano และ Burgraviato

Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio d'Ultimo, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S. Felice, Naturno กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม

เขต Valle Isarco และ Alta Valle Isarco District

Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz-Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Lajen, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 14 กรกฎาคมถึงวันที่ 11 สิงหาคม

เขต Val Pusteria

Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguefo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 14 กรกฎาคมถึง 11 สิงหาคม Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 18 สิงหาคมถึงวันที่ 15 กันยายน

เขต Val Venosta

Curon Venosta (ยกเว้น Resia และ San Valentino alla Muta), Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales (ยกเว้น Maso Corto) กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 14 กรกฎาคมถึงวันที่ 11 สิงหาคม  Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 18 สิงหาคมถึงวันที่ 15 กันยายน

18. แคว้น Umbria

แคว้น Umbria กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 3 กันยายน และสามารถลดราคาสินค้าส่งเสริมการขายในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี

19. แคว้น Valle d'Aosta

แคว้น Valle d'Aosta กำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคมถึงวันที่ 30 กันยายน โดยห้ามลดราคาส่งเสริมการขายในช่วง 15 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน

20. แคว้น Veneto

แคว้น Veneto ยังปรับตัวเองให้สอดคล้องกับแคว้นอื่นๆ โดยกำหนดเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อนในวันที่ 6 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม โดยห้ามลดราคาส่งเสริมการขายในช่วง 30 วันก่อนวันเริ่มต้นลดราคาฤดูร้อน

 

เครดิตภาพ infographic จาก : Confcommercio

  • by จิรัชฌา วานิช
  • | Lifestyles
OTHER POSTS FROM